Załatwianie spraw

      Załatwianie spraw w Urzędzie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00

        Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez
Z-ce Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie:

  • Poniedziałki w godz. 1400 – 1500

    Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie, ul.Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna
  • bądź przesyłać faksem na numer telefonu: (0-58) 686-71-86

    Przyjmowanie korespondencji:

  • W sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie ul. Przemysłowa 8

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity).

Odsłon: 2703
Wprowadził(a): Grażyna Lidzbarska
Zatwierdził(a): Grażyna Lidzbarska

Historia zmian