UWAGA ROLNICY! Zamierzający dokonać uboju świń, owiec, kóz, cieląt do 6 miesiąca życia we własnym gospodarstwie

By | 6 lutego 2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa  na użytek własny (Dz. U. z 2016 poz. 885).

 

Bezwzględnie należy :

– dokonać zgłoszenia uboju świni na 24 godz. przed ubojem    lekarzowi weterynarii, który będzie badał mięso;

– uboju można dokonać tylko w gospodarstwie zarejestrowanym w ARiMR;

– uboju może dokonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do dokonywania uboju – jego dane trzeba podać lekarzowi weterynarii w zgłoszeniu;

– mięso może być zużyte tylko w obrębie gospodarstwa, nie wolno go wywozić na zewnątrz;

– odpady poubojowe trzeba przekazać uprawnionej firmie utylizacyjnej, zachowując zaświadczenie do kontroli;

– w przypadku uboju owiec, kóz i cieląt do 6-go miesiąca życia zgłoszenia dokonujemy u powiatowego lekarza weterynarii również na 24 godz. przed ubojem,

– odpady poubojowe  i SRM pozyskany od bydła do 6-go miesiąca, owiec i kóz właściciel zwierzęcia przekazuje na własny koszt firmie utylizacyjnej.

W rejestrze PIW Kościerzyna wpisano: Elżbieta Rybacka Usługi transportowe, Nowy Klincz  43, 83-400 Kościerzyna Tel. 58 686 45 24.

 

Wzór powiadomienia o zamiarze dokonania uboju w gospodarstwie stanowi załącznik do w/w rozporządzenia.

 

Najbardziej zalecana forma uboju na użytek własny to zlecenie do rzeźni.

Odsłon: 1077
Wprowadził(a): Grażyna Lidzbarska
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian