Struktura organizacyjna

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii kieruje  powiatowy lekarz weterynarii .

W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą :

  1. zespół ds.zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  2. zespół ds.higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzecego ,
  3. zespół ds.środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi,
  4. zespół ds.ochrony zwierząt,
  5. zespół ds.odkażania,
  6. zespół ds.finansów, ksiegowości,administracji,informatyki i zaopatrzenia ,
  7. sekretariat powiatowego lekarza weterynarii
Odsłon: 58
Wprowadził(a): Grażyna Lidzbarska
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian