STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Lp. Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr telefonu:
1 Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski 602 234 913
2 Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
3 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowy i ochrony zwierząt lek. wet. Karolina Szuttenberg – Narloch
4 Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt lek. wet. Monika Prokop 660 782  256
5 Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji lek. wet. Aleksandra Cyran
6 Główna Księgowa mgr Maria Szczepańska 668 237 060
7 st. Kontroler Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Grażyna Lidzbarska 668 236 915
8 Sekretarz Kierownika Jednostki Jarosława Zolondek
9 Kontroler Weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt i wzajemnej zgodności Grażyna Narloch 730 310 610
10 Kierowca ekipy dezynfekcyjnej Wojciech Narloch 668 236 892
11 Robotnik gospodarczy Zofia Kobiela
Odsłon: 4536
Wprowadził(a): Krzysztof Kwiatkowski
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian