Nabór personelu

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:

Rodzaj czynności:

a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania

przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

b) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem

mięsa,

c) pobierania próbek do badań

w

nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego i ubojniach zwierząt rzeźnych przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie

ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

woj. pomorskie

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B

 • zdolności organizacyjne

 • komunikatywność

 • obowiązkowość

 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel

 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych

 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych

 • aktualne badania okulistyczne

 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • zaświadczenie o ukończonej trzy miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii- w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie pod numerem telefonu (058) 686-38-62

Odsłon: 57
Wprowadził(a): Grażyna Lidzbarska
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian