Klauzule informacyjne

By | 24 marca 2020
  1. Oświadczenie zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy
  2. Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników (umowa o pracę oraz umowy cywilno-prawne)
  3. Klauzula informacyjna dla obywatela
  4. Klauzula informacyjna dla kontrahenta
  5. Klauzula informacyjna dla Lekarza Weterynarii
  6. Klauzula informacyjna z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  8. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Odsłon: 718
Wprowadził(a): Krzysztof Kwiatkowski
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian