INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

By | 12 grudnia 2021

Wojewódzki inspektorat weterynarii z siedzibą w gdańsku udostępnił informację dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego oraz bioasekuracji w gospodarstwach. Poniżej znajduje się 5 załączników do pobrania.

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7
kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z
gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

  1. Informacja RWK 2021_605_ (003)
  2. WR_Bioasekuracja RWK2021_605 18.10.2021 (002)
  3. Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  4. Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605
  5. Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605
Odsłon: 44
Wprowadził(a): Krzysztof Kwiatkowski
Zatwierdził(a): Krzysztof Kwiatkowski

Historia zmian