Category Archives: Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert – Zakup trychinoskopu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościerzynie zwraca się z zapytaniem o cenę zakupu i dostawę trychinoskopu  projekcyjnego – 1 szt. Oferty można składać pocztą elektroniczną oraz osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie. Oferty można składać do 18.11.2019 r.