Category Archives: RODO

Klauzule informacyjne

Oświadczenie zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników (umowa o pracę oraz umowy cywilno-prawne) Klauzula informacyjna dla obywatela Klauzula informacyjna dla kontrahenta Klauzula informacyjna dla Lekarza Weterynarii Klauzula informacyjna z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Klauzula informacyjna dla Wykonawcy w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenie… Read More »

Polityka cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą? Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu, są one pobierane przy każdym Twoim „wejściu” i „wyjściu” z naszej strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości, a jedynie Twojego urządzenia – m.in. po… Read More »

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności: Co to są dane osobowe? Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem… Read More »